Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Dyma atgoffa gyrwyr y bydd ffordd fawr yn ne Powys ar gau wythnos nesaf ar gyfer gwaith trwsio angenrheidiol i'r briffordd
Mae Cyngor Sir Powys bellach wedi hysbysebu'r prif swydd addysg
Mae gardd gyhoeddus newydd wedi'i chreu yn y Gaer yn Aberhonddu, a gynlluniwyd gan y brodyr enwog Harry a David Rich, o raglen deledu 'Garden Rescue'
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd yr atyniad diwylliannol a hanesyddol newydd blaengar yn Aberhonddu, y Gaer, yn agor ei ddrysau i'r cyhoedd am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr
Mae disgybl chweched dosbarth o Ysgol Uwchradd Gwernyfed wedi dod nôl i Gymru ar ôl treulio pythefnos ym Mhrifysgol Yale yn yr Unol Daleithiau.
Bydd cyfle i yrwyr hŷn ym Mhowys loywi eu gwybodaeth am y ffyrdd, diolch i weithdai anffurfiol am ddim sy'n cael eu trefnu gan y cyngor sir
Bydd ymgynghoriad ar gynlluniau i gyfuno dwy ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn cau y mis nesaf, yn ôl y cyngor sir
Mae busnes ym Machynlleth wedi cael dirwy o £300 am adael gwastraff masnachol mewn sachau duon yn y dref
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys fod nifer o fudiadau chwaraeon yn y sir wedi derbyn dros £16,000
Mae busnesau Powys yn cael eu gwahodd i dri seminar yn Llandrindod ar gyfer digwyddiadau Parodrwydd ar gyfer Brexit

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu