1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Bydd Powys yn croesawu'r cymal anoddaf erioed yn hanes Taith Feics Merched OVO Energy wrth i'r ras ddychwelyd i Gymru ddydd Gwener 14 Mehefin
Mae busnesau o bob rhan o Ganolbarth Cymru wedi cymryd y cam mawr cyntaf o ran datblygu'r weledigaeth ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru.
Mae Cyngor Sir Powys wedi croesawu cynlluniau i hwyluso gwneud cais am ostyngiad yn nhreth y cyngor gyda gwaith papur wedi'i safoni
Mae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi canmol tîm o entrepreneuriaid ifanc o Grwp Colegau NPTC wedi iddyn nhw gyflwyno'u syniad busnes i'r cabinet a'r uwch reolwyr yr wythnos yma
Mae Cyngor Sir Powys yn annog preswylwyr ym Mhowys i gymryd rhan mewn cystadleuaeth ailgylchu er mwyn cael cyfle i ennill £100 o docynnau rhodd Amazon
Mae contract i adeiladu datblygiad tai fforddiadwy cyntaf Cyngor Sir Powys ar gyfer rhentu cymdeithasol am dros 40 blynedd wedi cael ei ddyfarnu i gwmni adeiladu o Gymru
Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan y bydd yn cael gwared ar fanciau gwastraff o'r ardd yn safleoedd ailgylchu cymunedol y sir dros y pythefnos nesaf
Ni fydd Gwyliau Banc y Pasg yn effeithio ar gasgliadau gwastraff ac ailgylchu, a fydd yn digwydd ar ddydd Gwener y Groglith a Llun y Pasg fel arfer
Mae'r Cyngor yn annog trigolion i barhau i leisio barn am ddyfodol cyflawni gwasanaethau llyfrgelloedd ym Mhowys
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyflwyno gwasanaeth newydd i gasglu gwastraff o'r ardd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu