NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi talu teyrnged i waith cartrefi gofal yn ystod y pandemig Covid19.
Cafodd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Powys chwedeg o gwynion am goelcerthi ers dechrau'r cyfyngiadau symud yng Nghymru.
Allech chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys dros y pandemig hwn?
Heddiw (Dydd Mawrth, 9 Mehefin) anfonwyd llythyr i rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg
Allech chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau pobl ifanc ym Mhowys dros yr argyfwng hwn?
Mae cymorth ariannol yn dal i fod ar gael i fusnesau ym Mhowys i'w helpu i ddod dros y difrod a'r tarfu a achoswyd gan y stormydd yn gynharach eleni.
Mae'r penderfynwyr allweddol a'r cyhoedd wedi gallu gwybod y diweddaraf am yr hyn sy'n digwydd yng Nghyngor Sir Powys, diolch i gyflwyno cyfarfodydd ar-lein.
Bydd Pwyllgor Archwilio Cyngor Sir Powys yn adolygu cofrestr risg COVID-19 diweddaraf y cyngor mewn cyfarfod heddiw (Dydd Iau, 4 Mehefin).
Mae tua 300 o elusennau a sefydliadau dielw ym Mhowys i dderbyn hwb ariannol angenrheidiol.
Diogelwch plant, teuluoedd a staff ysgolion y sir yw prif flaenoriaeth Cyngor Sir Powys yn dilyn y cyhoeddiad gan Weinidog Addysg Cymru

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu