1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi cynlluniau i ddatblygu strategaeth ddigidol gynhwysfawr ar gyfer y cyngor
Mae Cyngor Sir Powys yn cefnogi ymgyrch cenedlaethol sy'n annog pobl i ystyried maethu
Mae canolfan ailgylchu gwastraff y cartref newydd yn Y Drenewydd wedi cael ei hagor yn swyddogol gan Gadeirydd Cyngor Sir Powys
Mae busnesau a thrigolion Powys yn cael eu hannog i fod yn rhan o'r gweithgareddau pan fydd y cymal anoddaf mewn seiclo merched yn dychwelyd i'r sir yr haf hwn
Mae dau berson ifanc o Bowys wedi casglu gwobrau ar ôl ennill cystadlaethau i nodi Diwrnod Llyfr eleni
Mae gan breswylwyr hyd ddydd Mawrth, 7 Mai i gofrestru i bleidleisio os nad ydynt eisoes ar y Gofrestr Etholwyr
Cyflwynodd Cadeirydd Cyngor Sir Powys siec o £3,500 i gangen elusen ym Mhowys
Rhoddwyd nwyddau ffug a atafaelwyd gan swyddogion safonau masnach i elusen i'w hailgylchu
Bydd canolfan ailgylchu gwastraff y cartref newydd yn agor yn Y Drenewydd am y tro cyntaf penwythnos nesaf yn ôl datganiad gan Gyngor Sir Powys
Bydd Powys yn croesawu'r cymal anoddaf erioed yn hanes Taith Feics Merched OVO Energy wrth i'r ras ddychwelyd i Gymru ddydd Gwener 14 Mehefin

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu