1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Gallai rieni gael y cyfle i roi eu barn ar gynigion i gyfuno dwy ysgol gynradd yn y Drenewydd fel rhan o gynlluniau cyffrous i fuddsoddi mewn cyfleusterau newydd yn y dref
Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd pecyn tendr i gwblhau ysgol gynradd newydd yn y Trallwng yn cael ei gyhoeddi ddiwedd y mis hwn (Medi)
Bydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn clywed bod angen trawsnewid addysg Ôl-16 ar frys i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy o safon uchel i ddysgwyr y dyfodol
Mae'r cyngor sir wedi addo y bydd canfyddiadau arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys yn cael eu defnyddio i gryfhau'r gwasanaeth ac i wella canlyniadau ar gyfer dysgwyr y sir
Mae un o breswylwyr y Drenewydd wedi cael dirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am ddympio sbwriel mewn lôn yn y dref
Mae sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yn Nhref-y-clawdd ar ddiwedd y mis hwn ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn swydd werth chweil yn y maes gofal.
Mae'r cyngor sir wedi agor yn swyddogol cyfnewidfa drafnidiaeth benodol yn un o drefi canol Powys
Mae Arweinydd Cyngor Sir Powys wedi datgan fod sylwadau gan y Grŵp Gwyrdd - Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Powys am gyllid yr UE yn "ddi-fudd a diangen"
I ddathlu, cynhaliodd Llyfrgelloedd Powys gystadleuaeth i blant cyn-ysgol i ddylunio cerdyn pen-blwydd iddi
Bydd cyfle i drigolion Powys ofyn cwestiynau yng nghyfarfod nesaf y cyngor sir fel rhan o fenter i annog y cyhoedd i gymryd rhan

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu