Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae'r Cyngor Sir wedi datgan bod camau gorfodi wedi'u cymryd yn erbyn tri busnes ym Mhowys ar ôl iddynt fethu cydymffurfio â chyfyngiadau Covid-19 a gwrthod cau
Mae nifer o bobl ym Mhowys, yn sgil y cynnydd mewn siopa ar-lein oherwydd y pandemig Covid-19, wedi darganfod nad yw eu cyfeiriadau'n cael eu cydnabod gan fanwerthwyr ar-lein
Mae staff y canolfannau dydd i bobl hŷn a phobl ag anableddau'n cael eu symud i weithio mewn rhannau eraill o ofal cymdeithasol
Bydd cabinet Cyngor Sir Powys yn cwrdd â gwleidyddion y sir a'r ardal i drafod ymateb y cyngor i argyfwng y Coronafeirws
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys y bydd dwy ysgol arbennig yn y sir yn dod yn Ganolfannau Arbenigol Gofal Plant Brys
Mae'r Cyngor Sir wedi cadarnhau y bydd trafnidiaeth gyhoeddus ym Mhowys yn cael ei ddiwygio ac yn rhedeg fel gwasanaeth dydd Sul o ganlyniad i'r pandemig coronafeirws
Mae llinell ffôn newydd sy'n cynnig cymorth ariannol wedi'i lansio gan Gyngor Sir Powys
Mae pecyn sylweddol o gymorth wedi'i lunio i helpu lleddfu effeithiau niweidiol coronafeirws ar fusnesau ym Mhowys
Bydd y rhan fwyaf o hawliau tramwy cyhoeddus a thir mynediad ym Mhowys yn dal i fod ar agor, ond mae'r ardaloedd poblogaidd ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog ar gau er mwyn galluogi pobl i gadw pellter cymdeithasol
Mae Cyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys yn atgoffa busnesau ym Mhowys, o ganlyniad i'r feirws Covid-19 i gydymffurfio â chyngor

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu