Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud y gallai dwy ysgol yn y Drenewydd uno i greu ysgol gynradd newydd os cymeradwyir argymhelliad sy'n cael ei gyflwyno i'r Cabinet
Codwyd pont newydd bwa 20m mewn cymuned yn ne Powys, i alluogi'r trigolion i deithio'n rhwyddach
Mae dyn o Fachynlleth wedi ennill gwobr am ei stribedi comics. Casglodd David Llewelyn Lewis y wobr 'Mirror Award 2019' (Categori Syniad) o sefydliad Pobl yn Gyntaf Cymru gyfan, grŵp eiriolaeth ar gyfer pobl sydd ag anableddau dysgu.
Mae'n wych gweld trigolion yn ailgylchu cymaint â phosibl, ond aeth un o drigolion ardal Caersws â phethau gam ymhellach yn ddiweddar!
Mae'r cyngor sir yn annog deiliaid tai ym Mhowys i ailgylchu cymaint ag y gallant dros Ŵyl y Nadolig.
Mae'r cyngor sir yn rhybuddion trigolion a busnesau ym Mhowys bod tîm o fasnachwyr twyllodrus yn y sir yn cynnig gwneud gwaith atgyweirio a chynnal a chadw
Mae cyfnod newydd wedi dechrau ar gyfer ysgol uwchradd yn ne Powys yn sgil agor adeilad newydd sbon
I nodi Diwrnod Rhuban Gwyn yr wythnos hon, bu staff a chynghorwyr Cyngor Sir Powys led led y sir yn mynd am dro amser cinio.
Mae Cabinet y Cyngor wedi rhoi sêl bendith i Bowys Ddigidol - strategaeth ddigidol y cyngor, diolch i hwb ariannol sylweddol gan Lywodraeth Cymru
Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod ysgol uwchradd yng nghanol Powys wedi penodi Arweinydd Gweithredol newydd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu