NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd gwaith hanfodol i osod wyneb newydd ar rai o ffyrdd Powys yn dechrau ddydd Llun 8 Mehefin 2020.
Bydd Cabinet y cyngor yn cael eu hysbysu'r wythnos nesaf bod y gwaith o gyflwyno strategaeth deng mlynedd uchelgeisiol i drawsnewid addysg ym Mhowys yn cyflymu
Wrth i'r tywydd braf a chynnes barhau, dyma atgoffa defnyddwyr cyflenwadau dŵr preifat i gadw llygad ar eu cyflenwadau
Translation Required: Carers in Powys, please do feel that you can get in touch for support before you reach crisis point. That's the message from Powys County Council and Credu Connecting Carers as they work to provide respite for carers in the county during lockdown.
Cafwyd ei gadarnhau bod adolygiad o bolisi cludiant o'r cartref i'r ysgol Cyngor Sir Powys wedi'i gynnal yn dilyn cymeradwyaeth o Strategaeth Trawsnewid Addysg ym Mhowys 2020-2030 ym mis Ebrill
Gyda 127 o Warchodfeydd Natur ar ymylon ffyrdd rhwydwaith y sir, mae ffyrdd Powys yn gweld digonedd o fioamrywiaeth y gwanwyn hwn.
Mae tywydd drwg ac argyfwng y Coronafeirws wedi amharu ar ganlyniadau perfformiad diweddaraf Cyngor Sir Powys o'u cymharu â'r Cynllun Gwella Corfforaethol, Gweledigaeth 2025. Dyna fydd y newyddion i'r cabinet yr wythnos nesaf
Bydd cannoedd o bobl y dydd ym Mhowys sy'n dangos symptomau COVID-19 yn gallu cael eu profi o ganlyniad i bartneriaeth newydd
Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ysgol newydd yng ngogledd Powys a fydd yn agor ym mis Medi wedi cael ei henwi.
Atgoffwyd y rhai sy'n bwriadu ymweld â Phowys fod cyfyngiadau COVID-19 yng Nghymru yn wahanol i rai Lloegr, ac y dylent aros gartref

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu