1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Neil Morrison, Cynghorydd Sir Powys wedi ymddiswyddo o'r cyngor. Bydd hyn yn digwydd ar unwaith
Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd unrhyw un sydd â diddordeb mewn gyrfa ym maes gofal cymdeithasol i alw yn Neuadd y Sir wythnos nesaf fel rhan o Wythnos Gofalwn Cymru.
Mae tipio sbwriel mewn cilfan wedi costio £200 i un o drigolion Pen-y-cae wedi iddi gael ei dirwyo gan Gyngor Sir Powys
Mae Cynghorydd Sir Powys, Gary Price, wedi ymddiswyddo o'r cyngor.
Mae barn trigolion Powys am yn cael ei geisio ar ddwy set ychwanegol o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i ategu'r Cynllun Datblygu Lleol y mae'r sir wedi i'i fabwysiadu
Fe wnaeth dros 250 o rieni/gwarcheidwaid plant ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ymateb i holiadur diweddar gan Gyngor Sir Powys
Bu'n rhaid i fusnes yn ne Powys dalu costau o fwy na £3000 ar ôl cyfaddef ei fod yn gyfrifol am ddwy drosedd dan ddeddfwriaeth hylendid bwyd yn Llys Ynadon Llandrindod
Mae masnachwyr yn cael eu rhybuddio i waredu unrhyw wastraff masnachol yn briodol wedi i fusnes gwyliau orfod talu ffi cosb benodedig o £300 am daflu sbwriel ger coetir
Bydd gwaith i drawsnewid adeilad y cyngor yn Y Trallwng yn lety gofal ychwanegol i bobl Powys yn cael ei wneud mewn ffordd sensitif
Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y llwyddodd bron i 24 y cant o ddisgyblion Powys i gael canlyniadau yn y graddau uchaf yn yr arholiadau Safon Uwch eleni

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu