Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Ymatebodd mwy na 250 o rieni / gwarcheidwaid plant sydd ag Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) i arolwg diweddar gan Gyngor Sir Powys yn cynnig eu barn am y gwasanaethau a ddarperir i'r bobl ifanc
Cafodd un o drigolion Llangatwg ddirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am daflu gwastraff gardd ar dir comin
Mae ymchwilydd o Bowys wedi cael ei gydnabod yn genedlaethol am ymchwilio'n ariannol i adennill asedau troseddwyr
Mae trigolion yn cael eu hysbysu y bydd archwiliadau'n cael eu cynnal ar gofebion mawr ym Mynwent Machynlleth dros yr wythnosau nesaf i sicrhau eu bod yn lleoedd diogel i ymweld â nhw
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod enw wedi'i ddewis ar gyfer ysgol bob oed newydd yng Ngogledd Powys sydd i agor y flwyddyn nesaf
Bydd un o gynghorwyr sir Powys yn cael ei atal o holl ddyletswyddau'r cyngor a'r parc cenedlaethol am dorri Cod Ymddygiad Aelodau
Gallai disgyblion Blwyddyn Naw neu is ym Mhowys a Cheredigion ennill tocyn teulu i brif sioe amaethyddol Cymru trwy ddylunio poster
Fel rhan o gystadleuaeth, mae myfyrwyr yn cael eu herio i ystyried pa fusnesau yr hoffent eu sefydlu
Bydd staff arlwyo a glanhau mewn ysgolion y sir yn derbyn sesiynau ymwybyddiaeth am anghenion dysgu ychwanegol
Mae gwaith adeiladu a arolygwyd gan dîm Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Powys wedi ennill gwobr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yn Llundain.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu