Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Ar adegau fel hyn wrth i chi chwilio am wybodaeth ac atebion i'n cwestiynau gallwn gael ein twyllo gan bobl anonest sydd yn anffodus yn ceisio manteisio ar y sefyllfa er mwyn ymwela arni
Yn ystod yr amseroedd digynsail hyn mae'n hanfodol ein bod hefyd yn parhau i gynnig y safonau gofal uchaf ar ddiwedd oes
Mae swyddogion tai Powys yn ymroddedig tuag at weithio gyda thenantiaid sy'n profi pwysau ariannol yn ystod yr argyfwng Coronafeirws
Mae Cyngor Sir Powys angen rhagor o staff ar frys o ganlyniad i'r pandemig Covid-19.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd canolfannau argyfwng gofal plant yn rhedeg o 13 o leoliadau ar draws y sir o'r dydd Gwener hwn (27 Mawrth)
Bydd meysydd chwarae a pharciau Cyngor Sir Powys yn cau heddiw i atgyfnerthu rheolau cadw pellter cymdeithasol ac i osgoi lledaenu'r Covid-19
Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn i bobl i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac i beidio teithio i leoliadau gwyliau yn y sir tan fod y pandemig drosodd
Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd ysgolion Powys yn parhau ar agor wythnos nesaf ond dim ond i ddarparu gofal plant i weithwyr hanfodol a phlant ag anghenion penodol
Gofynnir i drigolion Powys weithio gyda'r cyngor sir wrth iddo ymateb i'r argyfwng Coronafeirws
Bydd canolfannau dydd i bobl hŷn ym Mhowys yn cau dros dro ddydd Gwener (20 Mawrth) mewn ymateb i feirws Covid-19.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu