1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Newyddion a Digwyddiadau

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig creu system unffordd ar hyd rhannau o ddwy stryd breswyl yn Y Drenewydd
Mae'r cyngor sir wedi dweud y bydd rhaid i feicwyr modur sydd eisiau mynd ar hyd cilffordd ym Mhowys yn ddiweddarach y mis hwn ymgeisio am drwydded
Mae gwahoddiad i rieni, disgyblion a'r gymuned gyfan ddod i gael cipolwg ar ysgol uwchradd newydd Aberhonddu ymhell cyn iddi agor.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd rhaid i waith hanfodol gan brif wasanaethau gael ei wneud yn y Drenewydd yn dilyn agor Ffordd Osgoi'r Drenewydd
Mae dyn o ganolbarth Powys a fethodd gydymffurfio gyda rhybuddion gorfodaeth gynllunio wedi cael ei erlyn gan y cyngor sir
Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod ysgol gynradd newydd yng ngogledd y sir wedi agor ei drysau am y tro cyntaf heddiw (Dydd Mawrth, 5 Mawrth)
Mae'r cyngor sir yn atgoffa aelwydydd ym Mhowys i ddefnyddio cludwyr gwastraff cofrestredig os oes rhaid iddyn nhw gael gwared ar eu gwastraff o'r cartref
Rydym am gael barn trigolion a phobl sy'n defnyddio ac yn mwynhau ardal y llyn yn Llandrindod fel rhan o brosiect a fydd yn arwain at nifer o welliannau amgylcheddol dros y misoedd nesaf
Mae her feicio'n cael ei chynnal yn ne Powys yr wythnos hon i gefnogi elusennau nawdd Cadeirydd Cyngor Sir Powys
Bydd myfyrwyr sy'n ymweld â Gŵyl Yrfaoedd Powys yr wythnos nesaf yn cael cyfle i ddysgu am gar uwch sonig y Bloodhound, un o geir cyflymaf y byd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu