Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yn Llanfair Caereinion y mis nesaf ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn rôl werth chweil yn darparu gofal.
Bydd swyddogion gwastraff o Gyngor Sir Powys yn cynnal sioeau teithio yn hwyrach y mis hwn i ddarparu gwybodaeth am sut y gall pobl ailgylchu mwy.
Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan bod angen adolygu cyllid llywodraeth leol yng Nghymru ar frys i roi'r gefnogaeth sydd ei angen ar gynghorau gwledig i gynnal gwasanaethau hanfodol.
Mae gan ddarpar ymgeiswyr ar gyfer etholiadau mewn dwy ward yng Nghyngor Sir Powys hyd at ddydd Gwener nesaf, 27ain Medi i gofrestru eu henwebiadau
Bydd newidiadau cael eu cyflwyno i fenter nofio am ddim Chwaraeon Cymru o ganlyniad i leihau'r arian a dderbynnir gan Lywodraeth Cymru, meddai Cyngor Sir Powys
Gallai rieni gael y cyfle i roi eu barn ar gynigion i gyfuno dwy ysgol gynradd yn y Drenewydd fel rhan o gynlluniau cyffrous i fuddsoddi mewn cyfleusterau newydd yn y dref
Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd pecyn tendr i gwblhau ysgol gynradd newydd yn y Trallwng yn cael ei gyhoeddi ddiwedd y mis hwn (Medi)
Bydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn clywed bod angen trawsnewid addysg Ôl-16 ar frys i ddarparu gwasanaeth cynaliadwy o safon uchel i ddysgwyr y dyfodol
Mae'r cyngor sir wedi addo y bydd canfyddiadau arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys yn cael eu defnyddio i gryfhau'r gwasanaeth ac i wella canlyniadau ar gyfer dysgwyr y sir
Mae un o breswylwyr y Drenewydd wedi cael dirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am ddympio sbwriel mewn lôn yn y dref

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu