Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Efallai mai Gwasanaeth Cyfeillio Powys yw'r ateb i drigolion unig o bob oed

Gallai pobl dros 50 oed ynysig neu'n unig ddod o hyd i'r cymorth y maent yn chwilio amdano drwy Wasanaeth Cyfeillio Powys a gallai breswylwyr iau sy'n ynysig neu'n unig wneud hynny hefyd.

Ysgol Gynradd Llanidloes

Bydd ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn gorfod cau dros y deuddydd nesaf oherwydd problemau gwresogi, dywedodd y cyngor sir

Ail-gyflwyno mesurau cau ffyrdd yn Aberhonddu

Bydd mesurau i gau ffyrdd yng nghanol tref yn ne Powys a gafodd eu gohirio am gyfnod wrth i Gymru fynd i lefel rhybudd pedwar, yn cael eu hail-gyflwyno ar ddiwedd y mis.

Gwirfoddolwyr i ymgymryd â rhagor o rolau cymorth iechyd meddwl ym Mhowys

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan fwy sylweddol yn y dasg o gynorthwyo cleifion â gwaeledd iechyd meddwl ym Mhowys yn y dyfodol.

Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau 6 Mai

Mae cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ynglŷn â llacio cyfyngiadau COVID-19 yn newyddion da i'r wlad ac yn arwydd positif ein bod wedi mynd heibio i frig y pandemig ac yn symud yn araf tuag at ffordd mwy arferol o fyw.

Egwyl ardrethi busnes yn parhau i fusnesau manwerthu, lletygarwch a hamdden

Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd busnesau manwerthu, lletygarwch a hamdden cymwys ym Mhowys yn elwa ar ymestyn cynllun sy'n golygu nad oes rhaid iddynt dalu ardrethi busnes o fis Ebrill ymlaen

Peidiwch â cholli'r cyfle - cwblhewch eich cyfrifiad y Pasg hwn

Mae'r ymateb i Gyfrifiad 2021 wedi bod yn wych, ond i wneud yn siŵr mai Cwningen y Pasg fydd yn ymweld â chi y penwythnos hwn ac nid un o swyddogion maes y cyfrifiad, ewch ati i gyflwyno eich holiadur nawr.

Rhowch wybod i Crimestoppers am fasnachwyr diegwyddor a throseddau ar drothwy'r drws

Gall trigolion a busnesau ar hyd a lled Cymru sy'n credu bod masnachwyr diegwyddor yn targedu eu cymuned, neu sy'n adnabod rhywun sydd wedi dioddef yn sgil trosedd ar drothwy'r drws roi gwybod yn ddienw i Crimestoppers

Prosiect tai yn cael ei ariannu diolch i fenthyciad gan Lywodraeth Cymru

Croesawyd y newyddion y bydd benthyciad gan Lywodraeth Cymru yn cael ei ddefnyddio i ariannu prosiect tai newydd sy'n cael ei adeiladu gan Gyngor Sir Powys

Dwy wythnos yn weddill i gael dweud eich dweud ar ddyfodol Gwasanaethau Digidol ar gyfer Archifau, Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd

Mae dwy wythnos yn weddill gan drigolion Powys i gael dweud eu dweud ar ddatblygu gwasanaethau digidol yn y dyfodol ar gyfer archifau, amgueddfeydd a llyfrgelloedd y sir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu