1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y llwyddodd bron i 24 y cant o ddisgyblion Powys i gael canlyniadau yn y graddau uchaf yn yr arholiadau Safon Uwch eleni
Fe gostiodd £525 i ddyn o'r Trallwng pan ymddangosodd o flaen ynadon yn Llandrindod am dipio 27 sach o sbwriel y tu allan i neuadd bentref leol
Mae arolwg wedi dangos bod tenantiaid tai cyngor Powys yn fodlon â lefel cyffredinol gwasanaethau ond mae'r cyngor sir wedi addo gwneud hyd yn oed yn well yn y dyfodol
Mae tipio sbwriel ger fflatiau wedi costio £200 i breswylydd o Ystradgynlais wedi iddo gael ei ddirwyo gan Gyngor Sir Powys
Casglodd ysgolion o bob rhan o Bowys dros 3.3 tunnell o fatris wrth gystadlu mewn her ailgylchu
Mae gadael sbwriel y tu allan i ganolfan ailgylchu gwastraff o'r carchar wedi costio £200 i breswylydd o Aberhonddu, yn dilyn Cyngor Sir Powys
Mae'r Cyngor Sir wedi cyhoeddi bod caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer datblygu 32 o dai yn Aberhonddu
Mae angen mwy o ddynion i weithio fel gweithwyr gofal cartref ym Mhowys. Dyna'r neges gan Gyngor Sir Powys wrth iddo geisio cynyddu nifer y gweithwyr gofal cartref sy'n gweithio yn y sector.
Mae llyfrgelloedd ar draws Powys wedi lansio Her Darllen yr Haf, cynllun sy'n annog pobl yn eu harddegau ac oedolion o ddeuddeng i ganmlwydd oed i ddarllen
Bydd nawdd ychwanegol gan Lywodraeth Cymru'n golygu bod modd gwneud gwaith gwella ar ysgolion yn gynt na'r disgwyl, yn ôl Cyngor Sir Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu