Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae preswylwyr Powys yn cael eu hatgoffa i ddilyn canllawiau iechyd wrth wneud unrhyw ymarfer corff dros Ŵyl y Banc er mwyn amddiffyn y GIG ac Arbed Bywydau
Mae perchnogion llety gwyliau ym Mhowys yn cael eu hatgoffa i aros ar gau dros wyliau'r Pasg
Mae'n bosibl y gallai trigolion Powys gael eu targedu gan dwyllwyr sy'n defnyddio'r pandemig coronafeirws fel cyfle i bwyso ar bobl sy'n agored i niwed
Yn ddiweddar, amlinellodd Prif Weinidog Cymru ei ddisgwyliadau y dylai'r GIG, llywodraeth leol a gwasanaethau angladdol weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod rhagor o leoedd mortiwari ar gael ledled y wlad
Bydd gweithwyr hanfodol ym Mhowys sydd angen gofal plant cyn oed ysgol yn cael lle wedi'i ariannu, diolch i gynllun Llywodraeth Cymru
Mae gwaith wedi mynd yn ei flaen i adeiladu cyfleuster ailgylchu gwastraff swmpus ar Barc Busnes Aber-miwl
Ni fydd yn cael eu heffeithio gan Wyliau Banc y Pasg gyda chasgliadau ar ddydd Gwener y Groglith a ddydd Llun y Pasg fel arfer
Bydd rhaid i gyflogwyr ym Mhowys sicrhau fod eu gweithwyr ac eraill yn gallu cynnal pellter o ddau fedr oddi wrth ei gilydd o heddiw (Dydd Mawrth, 7 Ebrill) wedi i reolau newydd ddod i rym
Bydd Arweinydd Cyngor Sir Powys yn ystyried strategaeth ddeng mlynedd uchelgeisiol a allai weddnewid addysg ym Mhowys yr wythnos nesaf
Mae llyfrau sydd ar fenthyg wedi cael eu hadnewyddu'n awtomatig ac ni fydd aelodau'n gorfod talu dirwyon pan fydd llyfrgelloedd yn ail-agor ym Mhowys, yn ôl y cyngor sir

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu