Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys ei fod wedi penodi contractwr i orffen adeiladu ysgol newydd sbon yn Y Trallwng
Yn Aberhonddu fis nesaf bydd yna sesiwn taro heibio i bobl sydd â diddordeb mewn gwaith gwerth chweil yn y maes gofal.
Bydd cyfle i drigolion Powys ofyn cwestiynau yng nghyfarfod nesaf y cyngor sir fel rhan o fenter i annog y cyhoedd i gymryd rhan.
Mae un o wasanaethau'r cyngor sy'n darparu gwasanaeth unigryw a phwrpasol i bobl ifanc mewn angen wedi ennill dyfarniad arobryn
Mae'r newyddion y bydd Powys yn derbyn bron i £500,000 i gefnogi cynllun teithio llesol a seiclo yn y sir wedi cael ei groesawu gan y cyngor sir.
Ymunodd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Graham Breeze, â phlant mewn sesiwn Clwb Codio 2 awr arbennig yn adeilad y Gaer a agorwyd yn ddiweddar, ddydd Sadwrn (14 Rhagfyr) lle rhoddodd y plant eu sgiliau digidol ar brawf wrth adeiladu a rhaglennu botiau Lego WeDo fel rhan o lansio Strategaeth Ddigidol gyntaf y cyngor. tegy.
Ymysg yr eitemau i'w gweld mewn digwyddiad Nadoligaidd a drefnwyd ar y cyd gan dîm archifau Cyngor Sir Powys ac Amgueddfa Sir Faesyfed oedd eitemau gan grewr Peter Pan, J.M. Barrie, y bardd rhyfel Siegfried Sassoon a'r bardd rhamantus Percy Bysshe Shelley.
Bydd taith gerdded dywysedig arbennig yn cael ei chynnal yn Llandrindod yr wythnos yma i ddathlu gwelliannau i lwybrau lleol o amgylch y dref, fel rhan o brosiect Iach, Egnïol Awyr Agored "Milltiroedd heb Gamfeydd" Cyfoeth Naturiol Cymru.
Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd casgliadau sbwriel ac ailgylchu o aelwydydd Powys a chwsmeriaid gwastraff masnachol y cyngor yn ddiweddarach na'r arfer dros gyfnod y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys iddo drosglwyddo dros £28,000 i 22 o sefydliadau chwaraeon led led y sir

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu