NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i gefnogi a siopa'n lleol lle'n bosibl fel rhan o ymgyrch newydd sy'n cael ei lansio gan y cyngor sir.
Heddiw (Dydd Mercher, 17 Mehefin) anfonwyd llythyr i rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Prif Swyddog Addysg Dros Dro.
Yn ei gyfarfod ar 23 Mehefin, bydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn ystyried cynnydd a wnaed yn erbyn Safonau'r Gymraeg.
Mae 'ein harwyr tawel' o fewn gwasanaeth gofal yn y cartref y cyngor wedi cael eu canmol gan Michael Gray, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Powys am eu hymroddiad a'u gwaith caled yn ystod y pandemig.
Mae cwmnïau Powys yn cael eu hannog i ystyried cydweithio i'w helpu i gystadlu ar gyfer contractau mwy neu i gydweithio gyda'r sector cyhoeddus a'r sector preifat ar gontractau mawr yn y sir.
Mae tunelli o ddeunyddiau a fyddai'n gallu cael eu hailgylchu yn cael eu gwastraffu oherwydd halogiad ar rai o safleoedd ailgylchu cymunedol ledled y sir.
Mae Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn treialu gwasanaeth newydd archebu-a-chasglu fel bod pobl yn gallu cael deunyddiau ffres i'w darllen mewn ffordd ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.
Mae'r cyngor sir wedi dweud y bydd canolfannau gofal plant brys mewn ysgolion yn cau yn hwyrach y mis hwn wrth i ysgolion ym Mhowys baratoi i ail-agor.cyn diwedd tymor yr haf
Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn am farn busnesau i'w helpu i ddeall effeithiau llawn Coronafeirws ar yr economi lleol.
Mae Arweinwyr Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru wedi rhannu eu gweledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru a datblygu Bargen Dwf Canolbarth Cymru gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu