Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

O ganlyniad, bydd y Cyngor yn dechrau torri gwair mewn mynwentydd, ar stadau tai ac ardaloedd amwynder y sir yn fuan
Rydym hefyd yn annog trigolion i beidio â theithio i safleoedd ailgylchu cymunedol oherwydd nid yw hyn yn deithio angenrheidiol
Diolchwyd i breswylwyr Powys am ddilyn canllawiau iechyd cenedlaethol yng nghefn gwlad yn ystod penwythnos y Pasg, ac anogwyd hwy i wneud yr un fath yn ystod Gŵyl Banc mis Mai
Mae ymgynghoriad cyn-ymgeisio'n wrthi'n cael ei gynnal fel rhan o ailddatblygiad arfaethedig adeilad Cyngor yn y Trallwng i ddarparu cyfleusterau byw'n annibynnol i bobl hŷn
Mae'r broses ymgeisio bellach ar agor o blant sydd am ddechrau mewn lleoliadau cyn oed ysgol yn 2021, yn ôl Cyngor Sir Powys
Mae nifer o fusnesau ledled Powys yn derbyn hwb ariannol yn ystod COVID-19
Mae gweithwyr gofal ym Mhowys yn gwneud gwaith gwych yn gofalu am ein pobl hŷn a thrigolion sy'n agored i niwed yn ystod pandemig Covid-19
Mae'r cyngor sir yn ymchwilio i achos o nifer o gelanedd wyn sydd wedi'u gadael yn ne Powys
Cyhoeddodd y cyngor sir fod wedi strategaeth uchelgeisiol ddeng mlynedd i drawsnewid addysg ym Mhowys wedi cael ei chymeradwyo
Nid yw'r rheolau ynghylch claddu stoc drig wedi newid yn ystod cyfnod y Coronafeirws, meddai Cyngor Sir Powys

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu