Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Cyngor Sir Powys wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith ar bont newydd dros yr Afon Ddyfi ar yr A487 i'r gogledd o Fachynlleth
Mae trigolion Powys yn cael eu hysbysu y bydd archwiliadau'n cael eu cynnal ar gofebion mawr ym Mynwent Tref-y-clawdd dros yr wythnosau nesaf i sicrhau eu bod yn lleoedd diogel i ymweld â nhw.
Mae'r Cyngor Sir wedi datgan y bydd y Cabinet yn ystyried gweledigaeth newydd ar gyfer addysg ym Mhowys yr wythnos nesaf. Bydd y weledigaeth yn llywio'r gwaith o drawsnewid y gwasanaeth a gwella canlyniadau i ddysgwyr y sir
Mae cynlluniau i uno dwy ysgol yn y Drenewydd i greu ysgol gynradd cyfrwng Saesneg newydd wedi cymryd cam ymlaen gyda chyhoeddi hysbysiad statudol
Bydd cyfle i drigolion sy'n mwynhau cefn gwlad Powys, gyda'r brwdfrydedd i'w reoli er budd y cyhoedd, i ymuno â Fforwm Mynediad Lleol Powys
Mae naw prosiect adeiladu ysgolion wedi cael eu cwblhau yn ystod y pedair blynedd diwethaf fel rhan o raglen fuddsoddi fawr Cyngor Sir Powys
Mae dyn a gafwyd yn euog o redeg busnes twyllodrus yn trwsio tarmac wedi cael gorchymyn i ad-dalu £150,000 i ddioddefwyr mewn gwrandawiad Enillion Troseddau yn Llys y Goron Caerdydd
Diolch i gyllid gan Gymorth Canser Macmillian bydd rhaglen i wella profiadau pobl sydd wedi cael diagnosis o ganser ym Mhowys yn cael ei datblygu
Bydd y dull o reoli campau moduro ym Mhowys yn cael ei adolygu er mwyn diogelu digwyddiadau a sicrhau bod hawliau tramwy cyhoeddus yn cael eu hamddiffyn.
Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd ceisiadau i gau ffyrdd ar gyfer partïon stryd ym mis Mai i ddathlu 75 mlynedd ers y Diwrnod Buddugoliaeth yn Ewrop (VE) cyntaf, ac yn ildio'r gost o gyflwyno ceisiadau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu