NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan bod gwaith ar ysgol gynradd newydd yn y Trallwng wedi ailddechrau yn dilyn saib oherwydd y pandemig coronafeirws
Cafodd gwaith gan staff deallusrwydd,dadansoddi busnes a TGCh Cyngor Sir Powys i adnabod preswylwyr sy'n agored i niwed mewn ymateb i COVID-19 ei ganmol mewn cyhoeddiad cenedlaethol uchel ei barch.
Mae Cyngor Sir Powys wedi diolch i arweinwyr ysgolion, athrawon a staff y cyngor fu'n gysylltiedig â rhedeg y canolfannau gofal plant brys am eu hymroddiad a'u hymrwymiad dros y tri mis diwethaf
Mae llwybr troed tu allan i Dref-y-clawdd wedi ail-agor ar ôl i law trwm olchi'r grisiau i ffwrdd, dywedodd Cyngor Sir Powys.
Mae Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn chwilio am weithwyr cymdeithasol cymwys i ymuno â'u timau.
Dywedodd Cyngor Sir Powys bod ymdrechion yn parhau ar ail-agor ysgolion yr wythnos nesaf
Mae Cyngor Sir Powys wedi ymuno ag aelodau'r gymuned LGBTQ+ ar draws Powys i gefnogi ymgyrch Mis 'Pride' y mis hwn.
Bydd lleoliadau gofal plant yn gallu ail-agor o ddydd Llun 22 Mehefin.
Bydd gwaith lledu palmentydd yn dechrau'n fuan mewn rhai trefi ym Mhowys. Gyda'r mesurau dros dro, bydd modd i bobl gadw pellter cymdeithasol yn fwy diogel wrth ymweld - a chiwio - am y siopau, a hefyd bydd modd i fusnesau fynd nôl i'r gwaith yn gynt.
Mae paratoadau ar waith i ail-agor canol trefi yn ddiogel ddydd Llun 22 Mehefin yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gall siopau nad ydynt yn hanfodol ailagor yng Nghymru.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu