1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Mae un o drigolion Castell-nedd Porth Talbot wedi cael dirwy o £200 gan Gyngor Sir Powys am adael sbwriel tu allan i ganolfan ailgylchu gwastraff o'r cartref
Mae preswylydd o Lanfyllin a ddaliwyd ar gamerâu cylch cyfyng yn gwaredu sbwriel ar safle ailgylchu cymunedol wedi cael dirwy o £200 gan y cyngor sir
Mae dros £1.7m o grantiau i helpu ariannu cynlluniau trafnidiaeth lleol ym Mhowys wedi cael ei sicrhau gan y cyngor sir
Dydd Mawrth 4 Mehefin lansiwyd Gwobrau Busnes Powys, a ddechreuodd nôl yn 2009
Bydd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn dychwelyd i Bowys yn 2022.
Mae dyn o'r Trallwng a dalodd gasglwr gwastraff di-drwydded i waredu ei wastraff wedi'i erlyn gan Gyngor Sir Powys
Mae dyn o Swydd Amwythig wedi derbyn gorchymyn cymunedol 12 mis ar ôl iddo gael ei erlyn am werthu baco ffug ar gyfryngau cymdeithasol
Mae gwaith o adeiladu datblygiad tai cymdeithasol fforddiadwy ar rent i Gyngor Sir Powys - sef y cyntaf mewn 30 mlynedd wedi dechrau'n ffurfiol trwy gynnal seremoni torri tywarchen
Mae'r ffigyrau diweddaraf yn dangos bod perfformiad cyffredinol Cyngor Sir Powys wedi gwella yn chwarter olaf blwyddyn ariannol 2018-19
Ni fydd plant sy'n mynychu ysgolion arbennig ym Mhowys ar hyn o bryd yn cael eu symud i mewn i ysgolion prif ffrwd fel rhan o'r newidiadau i'r ddarpariaeth anghenion dysgu ychwanegol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu