Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae tunelli o ddeunyddiau a fyddai'n gallu cael eu hailgylchu yn cael eu gwastraffu oherwydd halogiad ar rai o safleoedd ailgylchu cymunedol ledled y sir.
Mae Cyngor Sir Powys yn gwahodd barn dysgwyr, eu teuluoedd, ysgolion a'r cyhoedd ar bolisi newydd Cyngor Sir Powys ar gludiant o'r cartref i'r ysgol neu goleg
Mae Gwasanaethau Llyfrgell Powys yn treialu gwasanaeth newydd archebu-a-chasglu fel bod pobl yn gallu cael deunyddiau ffres i'w darllen mewn ffordd ddiogel yn ystod y pandemig coronafeirws.
Mae'r cyngor sir wedi dweud y bydd canolfannau gofal plant brys mewn ysgolion yn cau yn hwyrach y mis hwn wrth i ysgolion ym Mhowys baratoi i ail-agor.cyn diwedd tymor yr haf
Mae Cyngor Sir Powys yn gofyn am farn busnesau i'w helpu i ddeall effeithiau llawn Coronafeirws ar yr economi lleol.
Mae Arweinwyr Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru wedi rhannu eu gweledigaeth ar gyfer economi Canolbarth Cymru a datblygu Bargen Dwf Canolbarth Cymru gyda Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU
Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys wedi talu teyrnged i waith cartrefi gofal yn ystod y pandemig Covid19.
Cafodd Swyddogion Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Sir Powys chwedeg o gwynion am goelcerthi ers dechrau'r cyfyngiadau symud yng Nghymru.
Allech chi wneud gwahaniaeth go iawn i fywydau plant, pobl ifanc a theuluoedd ym Mhowys dros y pandemig hwn?
Heddiw (Dydd Mawrth, 9 Mehefin) anfonwyd llythyr i rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu