1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Mae trefnwyr seremoni Gwobrau Busnes Powys a gynhelir fis Hydref, Grŵp Gweithgynhyrchu Canolbarth Cymru wedi cyhoeddi pwy fydd yn arwain y noson
Mae rhoi gwastraff y cartref i ffrind rhywun arall i gael gwared â fe wedi costio £150 i breswylydd o Dalgarth ar ôl iddo gael ei dipio'n anghyfreithlon yn y fro leol
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau bod gwaith gwerth £1.6m i adnewyddu cyfleusterau chwaraeon wedi dechrau yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng
Mae cael gwared ag ysbwriel mewn cilfan wedi costio landlord o Rondda Cynon Taf £200 ar ôl iddyn nhw gael eu dirwyo gan Gyngor Sir Powys
Mae llyfrgell yng ngogledd Powys wedi cynnal diwrnod dementia fel rhan o Wythnos Gweithredu Dementia
Agorwyd adeilad newydd Ysgol Carno'n swyddogol mewn seremoni arbennig yn yr ysgol
Mae gan Gyngor Sir Powys 10 tocyn teulu i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru fel rhodd yn y gystadleuaeth
Gallai'r ddelfryd o gael cyfleuster iechyd a gofal cymdeithas newydd sbon yng ngogledd Powys droi'n wir, diolch i arian gan Lywodraeth Cymru
Mae Powys wrthi'n paratoi i groesawu beicwyr gorau'r byd yr wythnos hon, wrth i gymal olaf ond un Taith y Menywod OVO Energy ddod i'r sir
Bydd prisiau parcio ceir ym meysydd parcio talu ac arddangos Cyngor Sir Powys yn codi'n hwyrach y mis hwn

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu