Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae'r Cyngor Sir yn gwahodd sylwadau gan drigolion ar dri set arall o ganllawiau a fydd yn cael eu defnyddio i ategu Cynllun Datblygu Lleol y sir sydd wedi'i fabwysiadu
Problemau iechyd anifeiliaid ym Mhowys oedd canolbwynt cyfarfod â Llywodraeth Cymru'r wythnos yma
Mae busnesau ym Mhowys yn cael cynnig cyfle i rannu eu sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor sir ar gyfer y flwyddyn ariannol sy'n dod.
Gall trigolion ar hyd a lled Powys danysgrifio nawr i gael y gwasanaeth rhwydd, glân a syml y mae'r cyngor sir yn ei gynnig i gasglu eu gwastraff gardd.
Tlodi plant, digartrefedd, a chyfleoedd am gyflogaeth i drigolion anabl yw rhai o'r prif amcanion cydraddoldeb a gyflwynir gan Gyngor Sir Powys ac a gynigiwyd mewn arolwg sydd yn agored i'w weld tan ddydd Sul 9 Chwefror
Bydd cabinet Cyngor Sir Powys yn ystyried cyllideb gytbwys wythnos nesaf a fydd yn cynnig cyllid ychwanegol i wasanaethau allweddol statudol megis addysg, plant a gwasanaethau priffyrdd
Mae ffigyrau newydd wedi datgelu bod Taith Mercherd OVO Energy y llynedd wedi rhoi hwb o £645,454 i economi Powys
Bydd cyfle i yrwyr hŷn ym Mhowys loywi eu gwybodaeth am y ffyrdd, diolch i weithdai anffurfiol am ddim sy'n cael eu trefnu gan y cyngor sir
Mae Cyngor Sir Powys wedi croesawu'r newyddion bod Llywodraeth Cymru wedi rhoi sêl bendith ar bont newydd dros yr Afon Ddyfi ar yr A487 i'r gogledd o Fachynlleth
Mae trigolion Powys yn cael eu hysbysu y bydd archwiliadau'n cael eu cynnal ar gofebion mawr ym Mynwent Tref-y-clawdd dros yr wythnosau nesaf i sicrhau eu bod yn lleoedd diogel i ymweld â nhw.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu