NEWYDD: Trwyddedau palmant ar gael
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Bydd cyfle gan ddisgyblion ym Mhowys i ddysgu am weithio yn y diwydiant adeiladu o ganlyniad i ddigwyddiad gyrfaoedd rhithwir
Mae archwilwyr wedi canmol Cyngor Sir Powys (CSP) am iddo newid yn gyflym i gynnal cyfarfodydd ar-lein mewn ymateb i'r pandemig Covid-19.
Bydd sesiynau gweithgareddau i blant ym Mhowys yn cael eu cynnal yn ystod gwyliau'r haf, yn ôl y cyngor sir.
Mae gwerth £1.6m o waith i adnewyddu cyfleusterau chwaraeon yn Ysgol Uwchradd Y Trallwng wedi dod i ben, yn ôl Cyngor Sir Powys
Er gwaethaf nifer o rybuddion, mae safle ailgylchu cymunedol Machynlleth yn parhau i gael ei halogi, gan olygu y bydd trefniadau'n cael eu gwneud i gael gwared ar y cyfleuster.
Bydd cynlluniau ar gyfer Ysgol Gynradd cyfrwng-Cymraeg newydd yng ngogledd Powys yn cael eu cyflwyno gan y Cyngor Sir yn ddiweddarach y mis hwn
Mae bwytai Powys yn cael eu hannog i gofrestru ar gynllun disgownt Llywodraeth y DU 'Estyn Llaw drwy Fwyta Allan'.
Mae dal i fod amser gan rieni, dysgwyr, llywodraethwyr, penaethiaid a'r cyhoedd ehangach i gael dweud eu dweud ar weledigaeth ddrafft a allai cryfhau'r ddarpariaeth anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol
Fe allai cynlluniau cyffrous am ysgol arbennig newydd gwerth £9.1m yng ngogledd Powys fynd gam ymhellach yn ddiweddarach y mis yma nesaf os bydd y Cabinet yn rhoi sêl bendith i gyflwyno cynlluniau i Lywodraeth Cymru
Diolch i gynghorau tref ac eraill am weithio gyda ni i helpu i gadw siopwyr Powys yn ddiogel.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu