Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad tai fforddiadwy cymdeithasol cyntaf Cyngor Sir Powys rent am dros 40 mlynedd yn Aberhonddu.
Lansiwyd gwefan yr wythnos hon a fydd yn rhoi gwybodaeth i bobl Powys ar ba fath o gefnogaeth sydd ar gael iddynt.
"Mae fy nghynorthwyydd personol yn werth y byd i mi." Dyna'r neges gan Shelly Seymour, gwraig o Bowys a wnaeth ddioddef tair strôc dwy flynedd yn ôl gan adael niwed sylweddol i'w llabed flaen.
Mae Cyngor Sir Powys yn cyflymu'r camau i sicrhau bod yr eiddo sydd ym mherchnogaeth yr awdurdod yn cyrraedd y safonau uchel y mae tenantiaid a chymunedau'n eu disgwyl
Mae ychydig dros wythnos ar ôl i bobl gael lleisio'u barn ar y weledigaeth newydd ar gyfer addysg ym Mhowys
"Trwy weithio gyda'n gilydd gallwn lwyddo i wella addysg yn y sir i bob dysgwr" - dyna'r neges gan y rhai oedd yn bresennol yn y gynhadledd addysg a drefnwyd gan Gyngor Sir Powys
Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud y bydd fforwm pwysig i rieni a gofalwyr plant sydd ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei gynnal yn ddiweddarach y mis hwn
Mae ysgol uwchradd newydd yn ne Powys wedi cael ei hagor yn swyddogol gan Arweinydd Cyngor Sir Powys a Gweinidog Addysg Cymru
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi mai enw'r amgueddfa a'r llyfrgell integredig yn y Trallwng fydd Y Lanfa/The Wharf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu