Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae ffigyrau dros dro'n rhagweld y bydd gan Bowys gyfradd ailgylchu o dros 64% ar gyfer 2019-20, a fydd yn rhagori ar y targedau ailgylchu statudol y mae Llywodraeth Cymru wedi'u gosod.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cefnogi penderfyniad Llywodraeth Cymru i ymestyn y cyfyngiadau cenedlaethol yng Nghymru
Mae canolfannau ailgylchu a gwastraff o'r cartref (HWRC) ym Mhowys i ailagor, gyda chyfyngiadau arwyddocaol, o ddydd Mawrth 26 Mai.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cynhyrchu canllaw gwybodaeth i helpu rhieni a gofalwyr i gefnogi iechyd emosiynol, lles a dysgu eu plant yn y cartref
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys y bydd tîm o uwch-swyddogion addysg yn cefnogi ysgol uwchradd a farnwyd i fod angen "gwelliant sylweddol" yn dilyn arolwg
Bydd casgliadau gwastraff swmpus, a waharddwyd dros dro ar ddechrau'r cyfyngiadau symud, nawr yn ailgychwyn ac ar gael i'w trefnu ar-lein.
Erbyn hyn, mae dros 10,000 o alwadau lles wedi'u gwneud i drigolion ym Mhowys sy'n agored i niwed ac sy'n gwarchod eu hunain.
Ni fydd llyfrgelloedd a chanolfannau ailgylchu gwastraff o'r tŷ'n agor eto ym Mhowys tan ei fod yn ddiogel i drigolion a staff, dywedodd Cyngor Sir Powys.
Mae Cyngor Sir Powys wedi cefnogi galwadau gan Lywodraeth Cymru i ymwelwyr aros i ffwrdd o Gymru tan codi'r cyfyngiadau cenedlaethol.
Ydych chi'n llwyddo i gadw eich pellter pan ewch chi allan?

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu