1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Mae cynlluniau ar gyfer llety 'Gofal Ychwanegol' newydd yn y Trallwng wedi creu cwestiynau amdano a pham fod ei angen ym Mhowys
Bydd mesurau diogelwch a gyflwynwyd ar gyfer Sioe Fawr 2018 yn dychwelyd eleni eto ynghyd â chyfleuster meddygol a lles newydd yn Neuadd y Strand.
Dywedodd Cyngor Sir Powys ei fod yn bosibl y bydd gwaith ar ddatblygiad tai yn Y Drenewydd yn cael ei ohirio tan 2020 ar ôl i'r contractwyr Jistcourt (South Wales) Ltd gael eu rhoi yn nwylo gweinyddwyr
Bydd trigolion sy'n byw yn Llanidloes yn cael cyfle i weld a thrafod cynlluniau ar gyfer datblygiad tai arfaethedig yn y dref
Mae Cyngor Sir Powys wedi cefnogi cynlluniau i greu llety 'Gofal Ychwanegol' yn Y Trallwng gan fuddsoddi dros £10m yn y dref.
Mae'r cyngor sir wedi dweud y gall beicwyr sydd am reidio ar un o gilffyrdd Powys wneud cais am drwydded
Mae'r cyngor sir yn rhybuddio trigolion Powys i fod yn wyliadwrus rhag twyll dros y ffôn gyda galwyr yn honni eu bod yn ffonio o Gyngor Sir Powys
Mae'r Cyngor Sir yn annog aelodau'r cyhoedd sydd wedi prynu baco yng ngogledd Powys ac wedi dioddef problemau iechyd yn syth, i roi gwybod i safonau masnach
Mae Cyngor Sir Powys yn cynnal nifer o sesiynau taro heibio yn y sir i annog pobl Powys i ystyried dod yn ofalwyr maeth
Bydd angen i drigolion Powys sydd am ddefnyddio cerbyd Land Rover Defender i fynd â gwastraff ac ailgylchu'r cartref i ganolfannau ailgylchu gwastraff y cartref wneud cais am drwydded o hyn ymlaen

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu