1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Gall trigolion Powys weld y gwaith mae eu cynghorwyr lleol wedi bod yn ei wneud trwy ddarllen eu hadroddiadau blynyddol a gyhoeddwyd ar-lein yr wythnos hon
Bydd dros 20 o awduron a beirdd yn dod i dref yng nghanolbarth Powys y mis nesaf ar gyfer gŵyl lenyddol.
Datganiad gan Gyd-Gadeiryddion Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, y Cynghorwyr Ellen ap Gwynn a Rosemarie Harries
Mae ad-drefniant o gyfrifoldebau cabinet Cyngor Sir Powys wedi cael ei gwblhau gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Rosemarie Harris
Bydd nifer o fannau gwefru cerbydau trydan cyflym yn cael eu gosod yn nifer o feysydd parcio cyfnod hir y sir
Bydd yr A490 ger Cegidfa ar gau am gryn amser wedi i ryw 100 tunnell o ddeunydd lithro i'r ffordd fawr yn ôl Cyngor Sir Powys
Mae Cyngor Sir Powys wedi dweud bod pecyn tendr i gwblhau ysgol gynradd newydd yn y Trallwng wedi'i gyhoeddi
Diolch i bob defnyddiwr llyfrgell, gwirfoddolwr, cyngor tref, grwpiau cyfeillion llyfrgelloedd a thrigolion sydd wedi rhannu'u barn ynghylch darpariaeth gwasanaethau llyfrgell yn y dyfodol
Mae brand a lansiwyd ar gyfer y chweched dosbarth ym Mhowys i newid ar ôl i elusen leol fynegi pryder, dywedodd y cyngor sir
Yn dilyn ymddiswyddiad Aelodau o'r Cabinet yn gynharach heddiw, mae'r Arweinydd, y Cynghorydd Rosemarie Harris wedi cymryd camau cyflym i ad-drefnu cyfrifoldebau allweddol y Cabinet, gyda'r newidiadau'n dod i rym ar unwaith

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu