1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae gwaith ar ddogfen a fydd yn cyfrannu gwybodaeth ar gyfer gwelliannau i addysg yn y sir wedi gwneud cynnydd da, yn ôl Cyngor Sir Powys
Bydd drama enillodd wobr yn teithio o amgylch ysgolion uwchradd Powys y mis nesaf (Tachwedd) i roi perfformiad am gamfanteisio rhywiol, yn ôl y cyngor sir
Mae cynghorydd sir a gwasanaeth ym Mhowys wedi derbyn cydnabyddiaeth genedlaethol am eu gwaith i gwadw defnyddwyr yn ddiogel
Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i ailgylchu'u pwmpenni'r Calan Gaeaf yma, yn hytrach na'u claddu'n ddiseremoni
Mae cynghorydd sir yn gofyn i drigolion ym Mhowys i feddwl ddwywaith cyn derbyn pysgodyn aur fel gwobr os ydynt yn mynychu ffair
Dyma atgoffa gyrwyr y bydd ffordd fawr yn ne Powys ar gau wythnos nesaf ar gyfer gwaith trwsio angenrheidiol i'r briffordd
Mae Cyngor Sir Powys bellach wedi hysbysebu'r prif swydd addysg
Mae gardd gyhoeddus newydd wedi'i chreu yn y Gaer yn Aberhonddu, a gynlluniwyd gan y brodyr enwog Harry a David Rich, o raglen deledu 'Garden Rescue'
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi y bydd yr atyniad diwylliannol a hanesyddol newydd blaengar yn Aberhonddu, y Gaer, yn agor ei ddrysau i'r cyhoedd am y tro cyntaf ym mis Rhagfyr
Mae disgybl chweched dosbarth o Ysgol Uwchradd Gwernyfed wedi dod nôl i Gymru ar ôl treulio pythefnos ym Mhrifysgol Yale yn yr Unol Daleithiau.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu