1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Mae Llyfrgell Aberhonddu'n symud!
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae'r cyngor sir wedi dweud y gallai ffordd yng ngogledd Powys a gaewyd y mis diwethaf oherwydd tirlithriad ailagor ddechrau wythnos nesaf
Mae atyniad diwylliannol a hanesyddol newydd Aberhonddu, y Gaer, yn chwilio'n ehangach am bartneriaid i fod yn rhan o'r cyfleuster unigryw hwn yng nghanol y dref
Mae'r chwaraewr tennis bwrdd Paralympaidd Rob Davies MBE yn un o ddwsinau o bobl ym Mhowys sydd nawr yn rheoli eu gofal cymdeithasol gyda Thaliadau Uniongyrchol
Mae adroddiad wedi'i gyhoeddi sy'n amlinellu blaenoriaethau Cyngor Sir Powys yn ogystal â chynnydd a wnaed dros y flwyddyn ariannol ddiwethaf.
Mae sesiynau taro heibio'n cael eu cynnal ar draws Powys i ddod o hyd i ofalwyr maeth newydd a phobl sy'n barod i fabwysiadu.
Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys bod modd anfon cais nawr am le mewn ysgol uwchradd i blant fydd yn dechrau mis Medi 2020
Mae Cynllun Gwella Cwsmeriaid yn Gyntaf newydd yn cael ei lansio gan Gyngor Sir Powys i wella boddhad gyda'r gwasanaethau sy'n cael eu cynnig i 5,300 o denantiaid y cyngor
Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau y bydd ysgol uwchradd newydd yn ne Powys nawr yn agor ym mis Rhagfyr
Mae pwysau parhaus ar wariant cyhoeddus yn golygu bod Cyngor Sir Powys yn wynebu toriadau o hyd at £13m y flwyddyn nesaf os ydyw i fantoli'r gyllideb
Mae Cyngor Sir Powys yn annog aelwydydd yn y Drenewydd i ailgylchu cymaint â phosibl o'u bwyd trwy ddefnyddio'r gwasanaeth casglu gwastraff o fin y ffordd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu