Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                Youtube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Gan weithio ar y cyd â chyngor y dref, mae lleoliad newydd wedi'i gytuno ar gyfer safle ailgylchu cymunedol Llanidloes, sydd ar hyn o bryd ar Heol y Gorn yn y dref. Ddydd Gwener 27 Mawrth, bydd y safle ailgylchu cymunedol yn symud i'r Gro, Heol y Capel, lle bydd trigolion yn gallu ailgylchu tecstilau, mân eitemau trydanol (WEEE) a chardfwrdd.
Rydym am sicrhau trigolion y byddwn yn cymryd yr holl gamau angenrheidiol, mewn cydweithrediad â'n partneriaid, i sicrhau lles ein cymunedau
Mae'r Cyngor Sir wedi cadarnhau bod Prif Weithredwr Cyngor Sir Powys yn hunanynsu fel cam rhagofalus
Bydd ysgolion Powys yn derbyn buddsoddiad o £3m yn y flwyddyn ariannol newydd fel rhan o gynllun gwella sylweddol, os bydd Cabinet y cyngor sir yn rhoi sêl bendith i'r argymhelliad
Mae disgybl o Ysgol Uwchradd Y Trallwng wedi ennill tocyn i'r teulu i brif sioe amaethyddol Cymru ar ôl ennill cystadleuaeth poster
Mae cyfle i feicwyr modur ym Mhowys ddod yn feicwyr mwy diogel, diolch i gwrs diogelwch ar y ffyrdd sydd ar gael erbyn hyn
Mae Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn chwilio am weithwyr cymdeithasol cymwys i ymuno â'u timau. Mae'r gwasanaeth yn gwella'n gyflym ac yn cyflawni deilliannau gwell i blant a phobl ifanc gan ddefnyddio'r Fframwaith Arwyddion Diogelwch. Mae'r gwasanaeth yn cynnig pecyn deniadol i weithwyr cymdeithasol, gyda chefnogaeth a goruchwyliaeth wych.
Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan ei fod yn gofyn am farn trigolion lleol, grwpiau cymunedol ac unrhyw un sy'n mwynhau ymweld â'r llyn yn Llandrindod er mwyn casglu adborth gan fod y gwaith i osod cuddfan newydd i wylio adar, llwybr bordiau a llwyfan pysgota wedi'u gwblhau.
Daeth dros 2,500 o fyfyrwyr ynghyd ar Faes y Sioe Frenhinol yr wythnos diwethaf i ymweld ag un o wyliau gyrfaoedd mwyaf y DU
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi dyddiadau a lleoliadau sesiynau a drefnwyd i bobl daro heibio i drafod syniadau ar y posibilrwydd o adnewyddu Stryd Middleton yn Llandrindod.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu