Hysbysiad: Grantiau Busnesau newydd ar gael nawr
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Dywedodd Cyngor Sir Powys bod ymdrechion yn parhau ar ail-agor ysgolion yr wythnos nesaf
Mae Cyngor Sir Powys wedi ymuno ag aelodau'r gymuned LGBTQ+ ar draws Powys i gefnogi ymgyrch Mis 'Pride' y mis hwn.
Bydd lleoliadau gofal plant yn gallu ail-agor o ddydd Llun 22 Mehefin.
Bydd gwaith lledu palmentydd yn dechrau'n fuan mewn rhai trefi ym Mhowys. Gyda'r mesurau dros dro, bydd modd i bobl gadw pellter cymdeithasol yn fwy diogel wrth ymweld - a chiwio - am y siopau, a hefyd bydd modd i fusnesau fynd nôl i'r gwaith yn gynt.
Mae paratoadau ar waith i ail-agor canol trefi yn ddiogel ddydd Llun 22 Mehefin yn dilyn cyhoeddiad Llywodraeth Cymru y gall siopau nad ydynt yn hanfodol ailagor yng Nghymru.
Mae trigolion Powys yn cael eu hannog i gefnogi a siopa'n lleol lle'n bosibl fel rhan o ymgyrch newydd sy'n cael ei lansio gan y cyngor sir.
Heddiw (Dydd Mercher, 17 Mehefin) anfonwyd llythyr i rieni gan yr Aelod Cabinet dros Addysg a'r Prif Swyddog Addysg Dros Dro.
Yn ei gyfarfod ar 23 Mehefin, bydd Cabinet Cyngor Sir Powys yn ystyried cynnydd a wnaed yn erbyn Safonau'r Gymraeg.
Mae 'ein harwyr tawel' o fewn gwasanaeth gofal yn y cartref y cyngor wedi cael eu canmol gan Michael Gray, Pennaeth Gwasanaethau Oedolion, Cyngor Sir Powys am eu hymroddiad a'u gwaith caled yn ystod y pandemig.
Mae cwmnïau Powys yn cael eu hannog i ystyried cydweithio i'w helpu i gystadlu ar gyfer contractau mwy neu i gydweithio gyda'r sector cyhoeddus a'r sector preifat ar gontractau mawr yn y sir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu