Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Tîm Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Powys yn ceisio eich barn am enw a hunaniaeth newydd ar gyfer y ganolfan gyswllt dros y ffôn.
Mae Cyngor Sir Powys wedi lansio arolwg i ddarganfod a yw rhieni a gofalwyr yn ymwybodol o fforwm pwysig sy'n gallu dylanwad ar y cymorth addysgol a gaiff plant a phobl ifanc y sir
Mae contract i adeiladu'r datblygiad tai fforddiadwy cyntaf yng Nghyngor Sir Powys ar rent cymdeithasol am dros 40 o flynyddoedd wedi'i ddyfarnu i gwmni adeiladu o Gymru. ny.
Bydd cyfle i drigolion Powys ofyn cwestiynau yng nghyfarfod nesaf y cyngor sir fel rhan o fenter i annog y cyhoedd i gymryd rhan.
Mae Aelod y Cabinet ar faterion Addysg wedi dweud na fydd gwelliannau addysg a nodwyd fel rhai angenrheidiol gan Estyn yn cael eu heffeithio gan doriadau costau sydd eu hangen yn y flwyddyn ariannol nesaf
Mae penaethiaid, llywodraethwyr, rhieni a dysgwyr yn cael eu hannog i ddweud eu dweud ar weledigaeth sy'n dod i'r amlwg ar gyfer addysg ym Mhowys
Mae Cyngor Sir Powys wedi ymrwymo i Siarter y TUC sy'n ceisio helpu gweithwyr sydd â salwch lle nad oes gwella
Bydd ysgol uwchradd newydd yn ne Powys yn cael ei hagor yn swyddogol fis nesaf, dywedodd y cyngor sir
Gallai campws dysgu a hamdden gyda'r mwyaf blaenllaw gael ei greu fel rhan o gynlluniau ar gyfer codi adeilad ar gyfer ysgol pob oed newydd yng ngogledd Powys, meddai'r cyngor sir
Pae Swyddogion Ymwybyddiaeth Gwastraff a Gorfodi Cyngor Sir Powys wedi bod wrthi'n brysur yn ddiweddar yn cyflwyno Rhybuddion Cosb Benodedig am achosion o dipio anghyfreithlon ledled y sir.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu