1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Newyddion a Digwyddiadau

Mae Cyngor Sir Powys yn mynd i dreialu teclyn eirioli amlgyfrwng newydd i gefnogi plant a phobl ifanc gydag anghenion dysgu ychwanegol
Mae'r Cynghorydd Martin Weale, Aelod y Cabinet ar faterion yr Economi a Chynllunio a'r Cynghorydd Stephen Hayes, Aelod y Cabinet ar faterion Gofal Cymdeithasol Oedolion wedi cyhoeddi eu bod yn camu i lawr o'u rolau ar y cabinet
Mae'r gwaith wedi dechrau i chwilio am dir datblygu i helpu Cyngor Sir Powys i ddarparu cartrefi fforddiadwy ar gyfer preswylwyr y sir
Mae dau drigolyn o'r gogledd wedi cael eu dirwyo £200 yr un gan y cyngor sir am ddympio eu sbwriel
Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd yn gwerthu wyth eiddo dros ben, gan gynnwys hen ganolfan addysg awyr agored, tyddyn a thir datblygu mewn ocsiwn cyhoeddus fis nesaf
Mae Powys yn falch o ysgwyddo'r cyfrifoldeb am eu hailgylchu
Mae sesiwn galw heibio yn cael ei chynnal yn Llanfair Caereinion y mis nesaf ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn rôl werth chweil yn darparu gofal.
Bydd swyddogion gwastraff o Gyngor Sir Powys yn cynnal sioeau teithio yn hwyrach y mis hwn i ddarparu gwybodaeth am sut y gall pobl ailgylchu mwy.
Mae Cyngor Sir Powys wedi datgan bod angen adolygu cyllid llywodraeth leol yng Nghymru ar frys i roi'r gefnogaeth sydd ei angen ar gynghorau gwledig i gynnal gwasanaethau hanfodol.
Mae gan ddarpar ymgeiswyr ar gyfer etholiadau mewn dwy ward yng Nghyngor Sir Powys hyd at ddydd Gwener nesaf, 27ain Medi i gofrestru eu henwebiadau

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu