Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth 2021

Mae'r wythnos hon yn Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth, gyda Diwrnod Awtistiaeth y Byd ar ddydd Gwener (2 Ebrill)

Rhoi sylw i wirfoddoli yn y Drenewydd ar wefan International Relations Today

Buodd sôn mawr am wirfoddoli yn nghanolfan frechu dorfol Y Drenewydd mewn blog a ysgrifennwyd ar gyfer gwefan International Relations Today.

Ymestyn ymgynghoriad cynnig ysgolion Aberhonddu

Mae ymgynghoriad ar gynlluniau i greu ysgol gynradd newydd yn ne Powys trwy uno tair ysgol bresennol wedi cael ei ymestyn

Ceisiadau yn agor ar gyfer derbyn plant Y Blynyddoedd Cynnar

Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau bod ceisiadau bellach ar agor ar gyfer plant a fydd yn dechrau addysg cyn-ysgol yn 2022

Amser ar ôl i roi barn ar gynnig iaith Ysgol Dyffryn Trannon

Mae llai na thair wythnos ar ôl i bobl roi eu barn ar gynigion i newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys

Beth yw'ch hoff atgof o Lwybr Clawdd Offa?

I nodi pen-blwydd y llwybr yn hanner cant, mae tîm Llwybr Cenedlaethol Clawdd Offa'n gofyn i gerddwyr rannu eu hatgofion o fynd am dro ar hyd y llwybr eiconaidd hwn.

Cymunedau Powys yn cyd-weithio am well fand eang

Mae gwaith cyffrous ar fynd i ddod â band eang cyflym i gymunedau gwledig Powys, diolch i brosiect peilot dan arweiniad Cyngor Sir Powys.

Y Cyngor yn croesawu caniatâd cynllunio ar gyfer llety pobl hŷn yn Y Trallwng.

Cafwyd caniatâd cynllunio a hawl adeilad rhestredig i drosi Neuadd Maldwyn yn Y Trallwng yn lety Gofal Ychwanegol yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i beidio galw'r ceisiadau i mewn.

Achosi difrod i strwythurau arafu traffig newydd

Cadarnhaodd Cyngor Sir Powys iddo gysylltu â'r heddlu am ddifrod maleisus a bwriadol i strwythurau arafu traffig newydd yn Llanddewi-yn-Hwytyn.

Tri o adeiladau wedi eu goleuo'n felyn i gofio dioddefwyr Covid-19

Cafodd tri o adeiladau cyhoeddus Powys eu goleuo'n felyn neithiwr (Dydd Mawrth 23 Mawrth) i helpu cofio'r sawl sydd wedi colli eu bywydau i Covid-19.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu