Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Mae tywydd drwg ac argyfwng y Coronafeirws wedi amharu ar ganlyniadau perfformiad diweddaraf Cyngor Sir Powys o'u cymharu â'r Cynllun Gwella Corfforaethol, Gweledigaeth 2025. Dyna fydd y newyddion i'r cabinet yr wythnos nesaf
Bydd cannoedd o bobl y dydd ym Mhowys sy'n dangos symptomau COVID-19 yn gallu cael eu profi o ganlyniad i bartneriaeth newydd
Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ysgol newydd yng ngogledd Powys a fydd yn agor ym mis Medi wedi cael ei henwi.
Atgoffwyd y rhai sy'n bwriadu ymweld â Phowys fod cyfyngiadau COVID-19 yng Nghymru yn wahanol i rai Lloegr, ac y dylent aros gartref
Ymgyrch cenedlaethol newydd yw 'Hanes yn Dechrau yn y Cartref'sy'n anelu at gysylltu pobl drwy sgyrsiau am hanes ac i gasglu a rhannu'r sgyrsiau, atgofion a'r storïau hyn trwy dudalen Facebook a Twitter yr ymgyrch.
Mae gwaith partneriaeth cryf rhwng Bwrdd Iechyd Addysgu Powys a Chyngor Sir Powys yn golygu bod y sir mewn lle da i gyflwyno strategaeth newydd Llywodraeth Cymru ar Brofi, Olrhain a Diogelu
Mae Cyngor Sir Powys am recriwtio 30 o weithwyr gofal yn y cartref ar frys i helpu preswylwyr i aros yn annibynnol yn eu cartrefi a'u cymunedau eu hunain.
Mae trigolion ym Mhowys yn cael eu hannog i feddwl ddwywaith cyn prynu ci bach yn ystod cyfnod cyfyngiadau symud Covid-19 os yw'r gwerthwr yn codi prisiau sy'n sylweddol uwch
Bydd canolfannau ailgylchu a gwastraff o'r cartref ym Mhowys yn ailagor ar eu dyddiau agor arferol o ddydd Mawrth 26 Mai ar gyfer defnydd hanfodol yn unig.
Bydd rhai o safleoedd adeiladu Cyngor Sir Powys, sydd wedi cau dros dro i gydymffurfio â mesurau atal Llywodraeth Cymru, yn gweld gwaith yn ailddechrau yn fuan.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu