1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Bydd cyfle i weld cynlluniau cyffrous am ddatblygiad tai ac ysgol newydd yng ngogledd Powys wythnos nesaf, cadarnhaodd y cyngor sir
Bydd llyfrgell Heol y Defaid yn Aberhonddu'n cau yn nes ymlaen y mis yma i ganiatáu i'r gwasanaeth symud i'w gartref newydd yng nghanol y dref yn y Gaer.
Mae dynes o ogledd Powys wedi canmol y system Taliadau Uniongyrchol sy'n caniatáu rhagor o ddewis a rheolaeth dros y ddarpariaeth gofal cymdeithasol y mae ei mam 107 oed yn ei chael.
Bydd Canolfan Gymuned a Llyfrgell Tref-y-clawdd yn ferw o greadigrwydd yr wythnos hon wrth iddynt agor eu drysau ar gyfer ail Wyl Lenyddol Tref-y-clawdd.
Bydd arddangosfa gelf agoriadol atyniad diwylliannol newydd Powys, y Gaer, yn cynnwys dyfrlliwiau gan EUB Tywysog Cymru, yn ôl Cyngor Sir Powys.
Bu penaethiaid a llywodraethwyr yn ymgynnull yn Llandrindod i helpu'r cyngor i greu gweledigaeth ar gyfer addysg ym Mhowys
Bydd Cyngor Sir Powys yn treialu gwasanaeth allgymorth fis nesaf rhwng gwasanaethau tai a'r llyfrgelloedd symudol
Dywedodd Cyngor Sir Powys fod gwaith i osod eitemau newydd o seilwaith gwyrdd i wella mynediad i'r cyhoedd o gwmpas Llyn Llandrindod wedi dod i ben
Mae gwaith ar ddogfen a fydd yn cyfrannu gwybodaeth ar gyfer gwelliannau i addysg yn y sir wedi gwneud cynnydd da, yn ôl Cyngor Sir Powys
Bydd drama enillodd wobr yn teithio o amgylch ysgolion uwchradd Powys y mis nesaf (Tachwedd) i roi perfformiad am gamfanteisio rhywiol, yn ôl y cyngor sir

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu