HYSBYSIAD: Gweithredu'r tâl o £500 i weithwyr gofal
Darllen mwy

Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Er bod Cymru'n wlad fach rydym yn cystadlu â'r goreuon pan ddaw hi i ailgylchu. Ni yw'r trydydd gorau o ran ailgylchu yn y byd yn barod a bellach mae Cyngor Sir Powys yn cefnogi'r mudiad Cymru gyfan i'n symud i'r lle cyntaf
Mae dau archwiliad a gynhaliwyd gan Gyngor Sir Powys, oedd yn targedu masnachwyr diegwyddor, i fod ar y teledu, o fewn y rhaglen 'Ill Gotten Gains' ar BBC Un.
Mae'r cyngor sir wedi dweud bod y pecyn tendro i adeiladu ysgol gynradd Gymraeg newydd yng ngogledd Powys bellach wedi'i gyhoeddi
Mae gwahoddiad i berchnogion a'r cyhoedd ehangach i ddweud eu dweud ar daliadau premiwm Treth y Cyngor ar eiddo gwag hirdymor, sydd ddim cynnwys ailgartrefi.
Mae cilffordd yng nghanol Powys wedi cael ei thrwsio ar ôl i foch daear wneud difrod sylweddol, dywedodd Cyngor Sir Powys.
Bydd cyfleuster newydd gwerth £2m yn cael ei adeiladu yn ne Powys i ateb y galw cynyddol am addysg blynyddoedd cynnar Cymraeg
Mae'r cyngor sir wedi cadarnhau fod disgybl mewn ysgol uwchradd yng ngogledd Powys wedi profi'n bositif am Covid-19
Mae'n ddrwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi bod torri rheolau data wedi digwydd yn ymwneud â data sy'n galluogi adnabod yn bersonol drigolion Cymru sydd wedi profi'n boisitif am COVID-19
Yn ôl adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru, mae gwelliannau sylweddol o fewn gwasanaethau allweddol Cyngor Sir Powys yn golygu nad oes angen bwrdd gwella allanol bellach
I Ofalwyr Maeth Cyngor Sir Powys sydd wedi gorfod gwarchod eu hunain, mae Adran Gwasanaethau Plant y cyngor wedi gorfod meddwl am ddulliau eraill i'w cefnogi.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu