1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod enw wedi'i ddewis ar gyfer ysgol bob oed newydd yng Ngogledd Powys sydd i agor y flwyddyn nesaf
Bydd un o gynghorwyr sir Powys yn cael ei atal o holl ddyletswyddau'r cyngor a'r parc cenedlaethol am dorri Cod Ymddygiad Aelodau
Gallai disgyblion Blwyddyn Naw neu is ym Mhowys a Cheredigion ennill tocyn teulu i brif sioe amaethyddol Cymru trwy ddylunio poster
Fel rhan o gystadleuaeth, mae myfyrwyr yn cael eu herio i ystyried pa fusnesau yr hoffent eu sefydlu
Bydd staff arlwyo a glanhau mewn ysgolion y sir yn derbyn sesiynau ymwybyddiaeth am anghenion dysgu ychwanegol
Mae gwaith adeiladu a arolygwyd gan dîm Rheoli Adeiladu Cyngor Sir Powys wedi ennill gwobr mewn seremoni wobrwyo genedlaethol yn Llundain.
Cyhoeddwyd oriau agor y Gaer, sef cartref newydd Llyfrgell Aberhonddu ac Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog, yn barod ar gyfer agoriad swyddogol y ganolfan ym mis Rhagfyr.
Yn galw ar drigolion sy'n byw yn ardal Machynlleth - mae plant lleol eich angen chi!
Mae'n rhaid i bawb nad ydynt wedi'u cofrestru tan ddydd Mawrth 26 Tachwedd i gofrestru i bleidleisio.
Anogir cwmnïau o bob maint sy'n dymuno hyrwyddo'u gwasanaethau ac ymgysylltu â'r awdurdod lleol a phrynwyr lleol eraill i fynychu'r digwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn fuan.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu