Hysbysiad: Cyngor llifogydd
Darllen mwy

Newyddion

 

   Llinell Newyddion Powys
       

 

Dilynwch Ni

Facebook Icon DescriptionFacebook
Twitter Icon DescriptionTwitter
Youtube imageYoutube
Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi cynlluniau i fuddsoddi dros £50m i adeiladu 380 o gartrefi fforddiadwy, rhentu diogel erbyn 2025 fel rhan o raglen 'Cartrefi newydd i Bowys'.
Mae rhai pobl angen cymorth ychwanegol i gyflawni'r pethau mewn bywyd sy'n bwysig iddyn nhw. Mae cynllun i ddarparu cartrefi cefnogol a grymusol i bobl ym Mhowys yn chwilio am fwy o ' letywyr' yn y sir.
Bydd trigolion Powys yn ei chael hi'n haws i gyfathrebu gyda'r cyngor sir o ganlyniad i welliannau mawr sy'n cefnogi mynediad at wybodaeth a chyngor ar-lein ar ei wefan.
Bydd un o wyliau gyrfaoedd mwyaf y DU yn cael ei gynnal ym Mhowys ymhen llai na mis
Bwriedir i Bont Crughywel agor yn ddiweddarach y prynhawn yma (Dydd Mawrth 18 Chwefror) wedi i'r mwd a'r llanastr gael ei glirio ar ddwy ochr y bont
Mae staff Powys wedi cael eu canmol am weithredoedd 'anghredadwy' wrth i Storm Dennis dyrnu'r Sir gan ddod â llifogydd a difrod am yr ail benwythnos yn olynol.
Llwyddodd y gystadleuaeth ar gyfer disgyblion blwyddyn naw ac iau ym Mhowys a Cheredigion i ddenu dros 350 o geisiadau i ddylunio poster ar gyfer prif Sioe Amaethyddol Cymru
Gallai cynllun newydd i helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd ym Mhowys gael ei lansio gan y cyngor sir os yw'r cabinet yn cymeradwyo'r argymhelliad
Mae gwaith wedi dechrau ar ddatblygiad tai fforddiadwy cymdeithasol cyntaf Cyngor Sir Powys rent am dros 40 mlynedd yn Aberhonddu.
Lansiwyd gwefan yr wythnos hon a fydd yn rhoi gwybodaeth i bobl Powys ar ba fath o gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu