Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Treth y cyngor

Mynd yn ddi-bapur gyda'ch Treth y Cyngor a Threthi Busnes! Gweld pob bil a hysbysiad yn ddigidol unrhyw bryd.
Cofrestrwch ar gyfer bilio di-bapur Fy nghyfrif
Mwy o wybodaeth a help i gofrestru

Cysylltwch â ni:

  • Ffôn: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)
  • Ebost: revenues@powys.gov.uk Nodwch eich Rhif Cyfeirnod Treth y Cyngor ar unrhyw ohebiaeth
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Gwasanaethau Refeniw, Blwch post 71, Llandrindod, Powys, LD1 9AQ

Rydym nawr yn gallu anfon negeseuon testun at gwsmeriaid i'w hatgoffa pan fydd rhandaliad ar gyfer treth y cyngor yn hwyr.  Dim ond cwsmeriaid sydd wedi rhoi eu rhifau ffôn symudol wrth gysylltu gydag adran dreth y cyngor drwy'r tudalennau ar-lein y byddwn yn anfon neges destun atynt. Byddwn yn nodi rhif Cyfeirnod Cyfrif Treth y Cyngor a'r swm sy'n ddyledus fel y gellir gwneud taliad drwy ddefnyddio ein cyfleusterau ar-lein, neu ein llinell dalu awtomatig.