RHYBUDD: Problemau technegol gyda'r wefan hon

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Treth y cyngor

Llinell gymorth benodol ar Covid-19 i drigolion a busnesau Powys.
Rhif ffôn 01597 826345 Ar agor 9am - 1pm
Gwybodaeth ar grantiau a gostyngiadau, budd-daliadau a dyfarniadau, rheoli eich arian a chyngor ar ddyledion, a chymorth a chefnogaeth arall.

Mae cymorth ariannol yn cael ei roi i fusnesau sy'n cael eu heffeithio gan gamau'r cyfnod atal byr.
Rydym yn aros am ganllawiau terfynol gan Lywodraeth Cymru o ran manylion y cynlluniau a fydd yn cael eu rhoi ar waith.  Lle bo modd, bydd taliadau'n cael eu gwneud yn awtomatig. Gofynnir i fusnesau Powys beidio â chysylltu â'r cyngor sir ar hyn o bryd ond i roi amser i ni weithio ar y trefniadau.  Bydd y wybodaeth yn cael ei chyhoeddi cyn gynted ag y bydd ar gael.

Cysylltwch â ni:

  • Ffôn: 01597 827463  (oriau agor y swyddfa 9am - 1pm Llun - Gwe)
  • Ebost: revenues@powys.gov.uk
  • Ysgrifennwch aton ni yn: Gwasanaethau Refeniw, Blwch post 71, Llandrindod, Powys, LD1 9AQ

Os oes gennych unrhyw bryderon am eich bil neu'r symiau ry'ch chi eisoes wedi talu, cysylltwch â ni'n uniongyrchol un ai trwy neges e-bost revenues@powys.gov.uk neu drwy ffonio 01597 827463 a pheidiwch ymateb i unrhyw alwadau ffôn neu unrhyw negeseuon testun y byddwch efallai yn derbyn yn awgrymu eich bod yn gymwys i gael ad-daliad neu ostyngiad yn eich band oherwydd rydyn ni'n ymwybodol bod sefydliadau sy'n ceisio twyllo yn gweithredu yn y maes hwn. 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu