Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Creu Partneriaeth Sgiliau Canolbarth Cymru

Crewyd partneriaeth newydd a fydd yn canolbwyntio ar sgiliau yng Nghanolbarth Cymru, yn ogystal â helpu i yrru twf economaidd trwy sicrhau bod y rhaglenni datblygu sgiliau iawn ar waith

Ydych chi wedi cael eich llythyr am y cyfrifiad?

Mae gofyn i gartrefi ar draws Powys gymryd rhan yng Nghyfrifiad 2021.

Sesiynau Gweithgareddau Pasg i Blant Powys.

Bydd gweithgareddau i blant ym Mhowys yn cael eu trefnu dros wyliau'r Pasg, dywedodd y cyngor sir.

Cynllun Adferiad wedi'i Amlinellu

Bydd manylion cychwynnol am sut y gellid defnyddio Cynllun Adferiad COVID newydd ar gyfer Powys gwerth £1.8m i helpu'r sir adlamu o'r pandemig yn cael eu hystyried gan gabinet y cyngor.

Dweud eich dweud ar ddyfodol Gwasanaethau Digidol

Mae trigolion Powys yn cael eu gwahodd i ddweud eu dweud ar ddatblygu gwasanaethau digidol ar gyfer archifau, amgeuddfeydd a llyfrgelloedd y sir.

Tai cyngor wedi'u clustnodi ar gyfer safle tref

Mae'r cyngor wedi cadarnhau y bydd gwaith ar 18 o gartrefi newydd Cyngor Sir Powys yn dechrau yn y Drenewydd fis nesaf.

Y cyntaf yng Nghymru ar gyfer preswylwyr sy'n byw gyda dementia

Mae Gwasanaeth Llyfrgelloedd Cyngor Sir Powys yn falch o fod yr awdurdod llyfrgelloedd cyntaf yng Nghymru i weithio gydag elusen dementia Playlist for Life i ddosbarthu eu llyfryn 'Creu Trac Sain Eich Bywyd'.

Ymgynghoriad ar newid categori iaith ysgol yn dechrau

Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod ymgynghoriad ar gynlluniau i newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys wedi dechrau

Ymgynghoriad yn dechrau ar gynigion ysgolion Aberhonddu

Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi bod ymgynghoriad ar gynlluniau i greu ysgol gynradd newydd yn ne Powys trwy uno tair ysgol bresennol wedi dechrau

Tai cyngor ar y gweill

Mae mwy na chant o dai cyngor yn cael eu hadeiladu gyda gwerth contract cyfunol dros £20 miliwn. Dyna'r neges fydd yn mynd gerbron cabinet y cyngor sir wythnos nesaf.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu