Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Unedau Profi Symudol yn dychwelyd i Lansantffraid-ym-Mechain a Llandrindod

Bydd dwy uned brofi symudol yn dychwelyd i Lansantffraid-ym-Mechain a Llandrindod o ddydd Llun 29 Mawrth

Paratoi i ail-lansio Gwasanaeth Llyfrgelloedd Powys

Mae llyfrgelloedd ym Mhowys yn paratoi i ail-lansio gwasanaethau yn dilyn newidiadau i gyfyngiadau cenedlaethol COVID, cadarnhaodd Cyngor Sir Powys.

Casgliadau biniau i ddigwydd fel arfer dros wyliau'r Pasg

Ni fydd casgliadau gwastraff ailgylchu yn cael eu heffeithio gan Wyliau Banc y Pasg gyda chasgliadau ar ddydd Gwener y Groglith a dydd Llun y Pasg fel arfer.

Ysgol Calon Cymru yn penodi pennaeth parhaol

Cyhoeddwyd bod Ysgol Calon Cymru wedi penodi pennaeth parhaol

Annog gofalwyr di-dâl i edrych a yw'n bosibl hawlio lwfans.

Mae gofalwyr di-dâl ym Mhowys - y rhai sy'n gofalu am rywun gyda chyflwr iechyd neu anabledd - yn cael eu hannog i wneud yn siŵr eu bod yn hawlio'r Lwfans i Ofalwyr, os ydyn nhw'n gymwys.

Gosod bwrdd gwybodaeth mewn mynwent

Mae bwrdd gwybodaeth newydd sy'n adrodd hanes anheddiad hynafol wedi'i osod mewn mynwent yng nghanol Powys

Cylch arall o grantiau wedi'u hanfon i fusnesau Powys

Mae cylch arall o grantiau cymorth yn cael ei anfon at fusnesau ledled y sir, yn dilyn ymestyn y Gronfa i Fusnesau Dan Gyfyngiadau Llywodraeth Cymru.

Mwy na 8,000 o oriau gwirfoddol wedi'u rhoi i gefnogi canolfannau brechu torfol Powys

Mae gwirfoddolwyr, yn gweithredu fel marsialiaid canfod ffordd o fewn tri safle brechu torfol, wedi rhoi mwy na 8,000 o oriau o'u hamser mewn llai na thri mis.

Rhybuddio trigolion am sgam lleihau treth y cyngor

Mae trigolion Powys yn cael eu rhybuddio am e-byst, llythyron a galwadau ffôn ffug sy'n honni i gwtogi ad-daliadau a lleihau treth y cyngor.

Ysgol yn croesawu'r holl ddysgwyr i adeilad newydd am y tro cyntaf

Mae ysgol gynradd yng ngogledd Powys a symudodd i adeilad newydd ar ddechrau'r flwyddyn wedi croesawu'r holl dysgwyr o dan yr un to am y tro cyntaf

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu