Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Cwrs gofal plant i'w gynnig yn Gymraeg yn chweched dosbarth Powys

Bydd cwrs galwedigaethol gofal plant trwy gyfrwng y Gymraeg yn cael ei gynnig yn chweched dosbarth Powys yn y flwyddyn academaidd nesaf, dywedodd y cyngor sir

Mae eich llais yn bwysig - Pleidleisio 16

Atgoffir pobl ifanc ym Mhowys os ydynt yn 16 neu'n 17 oed ym mis Mai 2021, y gallant bleidleisio am y tro cyntaf yn Etholiad y Senedd.

Datblygiad Tai Cymdeithasol yn Sarn bron yn dod i ben

Mae Cyngor Sir Powys wedi cyhoeddi bod gwaith ar ddatblygiad tai cymdeithasol ynni isel newydd yng ngogledd Powys yn tynnu at ei derfyn

Gwnaeth Covid fi yn ddi-waith yn 60 oed, ond dwi wedi darganfod gyrfa newydd

Mae ffigurau swyddogol yn dangos bod cyfradd ddiweithdra Powys bellach yn 5.1%i, sef y ffigur uchaf ers pum mlynedd. Mae Mark Hughes o Lanidloes yn un o 250 o bobl sy'n derbyn cymorth i weithio gan Cymunedau am Waith a Mwy - cynllun mentora cyflogaeth rhad ac am ddim ym Mhowys.

Masnachwyr Diegwyddor yn targedu trigolion Powys

Mae'r cyngor yn rhybuddio trigolion a busnesau ym Mhowys i fod yn ochelgar o fasnachwyr sy'n galw'n ddirybudd gan gynnig gwneud gwaith trwsio a chynnal a chadw ar adeiladau.

Y Cabinet i ystyried cau dwy ysgol fach

Dywedodd y cyngor sir y bydd cynlluniau i ymgynghori ar gau dwy ysgol fach ym Mhowys yn cael eu trafod yr wythnos hon

Tri o lyfrgelloedd lleiaf Powys yn trosglwyddo i grwpiau cymunedol

Mae llyfrgelloedd Llanfair Caereinion, Talgarth a Llanwrtyd yn edrych ymlaen at ddyfodol disglair yn nwylo'r gymuned.

Y cyngor i oleuo tri adeilad yn felyn i gofio dioddefwyr Covid-19

Bydd tri o adeiladau cyhoeddus Powys yn cael eu goleuo'n felyn am noson wythnos nesaf (nos Fawrth 23 Mawrth) i gofio'r rhai a gollodd eu bywydau i Covid-19.

Cymorth ar gyfer Cyfrifiad 2021 ar gael

Mae llinell gymorth ar gael i gynorthwyo aelwydydd ar draws y sir i lenwi eu ffurflenni cyfrifiad, meddai Cyngor Sir Powys.

Datblygu darpariaeth Anghenion Addysgol Arbennig ategol newydd ar gyfer canol Powys

Mae'r cyngor sir wedi cyhoeddi y bydd ysgol arbennig yn ne Powys yn sefydlu darpariaeth ategol yng nghanol y sir fel y bydd dysgwyr gydag anghenion addysgol arbennig / anghenion dysgu ychwanegol mor agos at eu cartrefi ag y bo modd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu