Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Busnesau - peidiwch â cholli'r cyfle am gymorth ariannol!

Mae busnesau Powys yn y sectorau lletygarwch, twristiaeth, hamdden a manwerthu yn cael eu hannog i wirio os ydynt yn gymwys i dderbyn grantiau i'w helpu drwy'r cyfyngiadau Covid presennol.

Dydd Santes Dwynwen... yr esgus perffaith i garu Powys

Mae trigolion ym Mhowys yn cael eu hannog i gefnogi a siopa'n lleol lle bynnag y bo modd ar y Dydd Santes Dwynwen hwn.

Y Cyngor yn cwblhau prosiect adeiladu ysgol arall

Adeilad ysgol newydd yw'r unfed prosiect ar ddeg o raglen fuddsoddi fawr Cyngor Sir Powys i gael ei gwblhau

Bywyd Teuluol newydd i Amy diolch i Cysylltu Bywydau

Mae Amy, sy'n chwech ar hugain oed, bellach yn byw fel rhan o deulu newydd ym Mhowys diolch i'w lleoliad Cysylltu Bywydau.

Cynigion i newid categori iaith Ysgol Dyffryn Trannon

Cyhoeddodd y cyngor sir y bydd cynlluniau i ddechrau ymgynghori ar newid categori iaith ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn cael eu trafod gan y Cabinet wythnos nesaf

Gwnewch ailgylchu'n un o'ch addunedau blwyddyn Newydd eleni

Bwyta'n iach, cadw'n heini, darllen mwy o lyfrau ... beth bynnag rydych yn mynd i'r afael â fe'r mis Ionawr hwn, rydym hefyd yn gofyn i chi ychwanegu 'ailgylchu' at eich rhestr o addunedau Blwyddyn Newydd.

Cais cynllunio Gofal Ychwanegol Y Trallwng yn cael ei ystyried yr wythnos nesaf

Bydd cais cynllunio i drawsnewid Neuadd Maldwyn yn y Trallwng yn llety Gofal Ychwanegol i bobl hŷn o'r ardal yn cael ei ystyried yr wythnos nesaf.

Hen Lyfrgell Cyngor Sir Powys - Stryd y Defaid, Aberhonddu

Nid yw'r cynlluniau i symud yr Amgueddfa Gatrodol y Cymry Brenhinol i hen adeilad y Llyfrgell ar Stryd y Defaid yn cael eu datblygu mwyach.

Ymgynghoriad Busnes

Mae busnesau Powys yn cael cynnig cyfle i roi sylwadau ar gyllideb refeniw'r cyngor sir ar gyfer y flwyddyn ariannol sydd i ddod.

Cyngor yn dweud nad yw'n ddiogel i ail-agor canolfannau dydd eto

Mae'r cyngor wedi penderfynu nad yw hi o hyd yn bosibl i ail-agor canolfannau dydd o dan gyfyngiadau Covid-19 presennol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu