Newyddion

Dilynwch Ni

Facebook Icon Description                             Twitter Icon Description                                YouTube image

Facebook                             Twitter                                YouTube

Economi Powys yn ailagor i fusnes

Wedi misoedd o gyfnod clo llym, mae cyfyngiadau Covid ym Mhowys yn parhau i lacio ac mae hyn wedi arwain at newidiadau sylweddol dros y dyddiau diwethaf.

Ymgynghoriad yn dechrau ar gynnig i gau Ysgol Gynradd Sirol Llanfihangel Rhydieithon

Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ymgynghoriad ar gynnig i gau ysgol gynradd yng nghanolbarth Powys wedi dechrau

Ymgynghoriad yn dechrau ar gynnig i gau Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Castell Caereinion

Mae'r cyngor sir wedi dweud bod ymgynghoriad ar gynnig i gau ysgol gynradd yng ngogledd Powys wedi dechrau

Y cyngor a Gofal a Thrwsio ym Mhowys yn cydweithio i fynd i'r afael â phroblemau syrthio yn y cartref.

Ydych chi'n cael trafferth mynd i fyny ac i lawr y grisiau, eistedd neu godi oddi ar y tŷ bach, defnyddio'r bath neu gawod neu fynd i mewn ac allan o'r tŷ yn ddiogel?

Efallai mai Gwasanaeth Cyfeillio Powys yw'r ateb i drigolion unig o bob oed

Gallai pobl dros 50 oed ynysig neu'n unig ddod o hyd i'r cymorth y maent yn chwilio amdano drwy Wasanaeth Cyfeillio Powys a gallai breswylwyr iau sy'n ynysig neu'n unig wneud hynny hefyd.

Ysgol Gynradd Llanidloes

Bydd ysgol gynradd yng ngogledd Powys yn gorfod cau dros y deuddydd nesaf oherwydd problemau gwresogi, dywedodd y cyngor sir

Ail-gyflwyno mesurau cau ffyrdd yn Aberhonddu

Bydd mesurau i gau ffyrdd yng nghanol tref yn ne Powys a gafodd eu gohirio am gyfnod wrth i Gymru fynd i lefel rhybudd pedwar, yn cael eu hail-gyflwyno ar ddiwedd y mis.

Gwirfoddolwyr i ymgymryd â rhagor o rolau cymorth iechyd meddwl ym Mhowys

Bydd gwirfoddolwyr yn chwarae rhan fwy sylweddol yn y dasg o gynorthwyo cleifion â gwaeledd iechyd meddwl ym Mhowys yn y dyfodol.

Pleidleisio'n ddiogel yn etholiadau 6 Mai

Mae cyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ynglŷn â llacio cyfyngiadau COVID-19 yn newyddion da i'r wlad ac yn arwydd positif ein bod wedi mynd heibio i frig y pandemig ac yn symud yn araf tuag at ffordd mwy arferol o fyw.

Egwyl ardrethi busnes yn parhau i fusnesau manwerthu, lletygarwch a hamdden

Mae Cyngor Sir Powys wedi cadarnhau y bydd busnesau manwerthu, lletygarwch a hamdden cymwys ym Mhowys yn elwa ar ymestyn cynllun sy'n golygu nad oes rhaid iddynt dalu ardrethi busnes o fis Ebrill ymlaen

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu